Art Gallery_edited_edited_edited_edited_

TRIỂN LÃM - ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ
TRANH ẢNH NGHỆ THUẬT

Online auction: 27/11 - 18/12/2021
Offline auction: 18/12/2021

Trong phần Triển Lãm, các tác phẩm tranh và nghệ thuật xoay quanh con người và cuộc sống Việt Nam sẽ được trưng bày cho khách tham quan. Khách tham quan có cơ hội sở hữu những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật thông qua hình thức ủng hộ từ thiện hoặc đấu giá gây quỹ hỗ trợ tổ chức Chung tay vì Việt Nam trong dự án giúp đỡ các trẻ em mồ côi Việt Nam chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Sự kiện đấu giá trực tuyến sẽ bắt đầu vào ngày 26/11/2021 và kết thúc vào 11:59 PM ngày 18/12/2021. Tổng cộng 19 bức tranh và ảnh nghệ thuật sẽ được đấu giá tại CharityAuctionsToday. Sự kiện đấu giá trực tiếp (3 bức tranh đặc sắc nhất) sẽ được tổ chức trong đêm Gala 18/12/2021 tại Dallas, Texas.

Xem thêm về hình thức đấu giá tại đây

ctvvn_edited_edited.png
Hoi My orange.png
Photography Exhibition

CHUNG TAY VÌ VIỆT NAM

Chung tay vì Việt Nam được thành lập vào tháng 8, 2020 với sứ mệnh kết nối cá nhân và tổ chức người Việt ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới phát triển các sáng kiến gây quỹ và hỗ trợ chuyên môn, nhằm giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách như thiên tai, dịch bệnh, khuyến học và xóa đói giảm nghèo.

Toàn bộ số tiền gây quỹ được từ chương trình triển lãm - đấu giá sẽ được đóng góp vào dự án Chung tay vì trẻ mồ côi COVID-19 do Chung tay vì Việt Nam tổ chức.