trien lam banner.png

CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Duy_Bun_Bo_Hue.jpeg

Bún Bò Huế

Duy_EarthandWater.jpeg

Earth and Water

HANOI.jpg

Hà Nội Ngã Ba

HOAN KIEM LAKE.jpg

Hồ Hoàn Kiếm - Tĩnh

HOAN KIEM.jpg

Hồ Hoàn Kiếm - Động

Hội An lên đèn - trần minh dũng.jpg

Hội An Lên Đèn

PhungBanh_CoBaSaiGon.jpg

Cô Ba Sài Gòn

We Can Do It, Vietnam

PhungBanh-WeCanDoIt_VietVer.jpg
Thuyền hoa tam cốc - trần minh dũng.jpg

Thuyền Hoa Tam Cốc

Chim Công - Xuân Lam.jpg

Chim Công

(Đấu giá trong đêm Gala)

Hoàng hôn ruộng bậc thang mù căng chải - trần minh dũng.jpg

Hoàng Hôn Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải

(Đấu giá trong đêm Gala)

Ngũ Hổ - Xuân Lam.jpg

Ngũ Hổ

(Đấu giá trong đêm Gala)