GIẢI THƯỞNG TRI ÂN

Sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 9 được tổ chức bởi Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Hoa Kỳ với mục đích nhằm vinh danh những cá nhân, dự án và công trình có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người Việt. Đây cũng là dịp để Ban Tổ Chức Chương trình có thể giới thiệu các cá nhân và dự án nổi bật đến đông đảo người tham dự và cộng đồng Thanh niên Sinh Viên tại Mỹ.

40158345_1787677598021008_2571550980592107520_n.jpg

Hệ Thống Giải Thưởng

40243146_1787676621354439_8411877767737507840_n.jpg

Top Nhân Vật Truyền Cảm Hứng:

Những cá nhân có nhiều nỗ lực ấn tượng trong các hoạt động thiện nguyện và mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực và tốt đẹp cho cộng đồng trong năm 2020-2021

40262225_1787680061354095_5372410466981117952_n.jpg

Top Nhóm/Dự Án Truyền Cảm Hứng:

Những dự án thiện nguyện ấn tượng, mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực và tốt đẹp cho cộng đồng trong năm 2020-2021

Nhân Vật Truyền Cảm Hứng Tiêu Biểu Nhất và Nhóm/Dự Án Truyền Cảm Hứng Tiêu Biểu Nhất:

sẽ được bình chọn từ cộng đồng và Ban Tổ Chức

40226664_1787677331354368_7591258531362242560_n.jpg

     Tiêu Chí Đề Cử

Yêu cầu tối thiểu với cá nhân, dự án, và tổ chức được đề cử:

  • Tổ chức/ Dự án (phi lợi nhuận) uy tín được tạo ra từ những con người và hội nhóm Việt Nam đang hoạt động và sinh hoạt tại Nước Mỹ

  • Cá nhân người Việt Nam đang hoạt động và sinh hoạt tại nước Mỹ, với những đóng góp nổi bật trong những tổ chức/ dự án (phi lợi nhuận)

  • Những cá nhân/ dự án có những hoạt động thiện nguyện và thành tựu ấn tượng trong việc giúp đỡ Việt Nam trong năm 2020-2021

Tiêu Chí Sàng Lọc

Quá trình sàng lọc từ danh sách đề cử sẽ chọn ra những dự án và tổ chức cùng cá nhân tiềm năng nhất thông qua các tiêu chí sau:

  • Đạt yêu cầu tối thiểu

  • Sức ảnh hưởng trên các kênh thông tin và mạng xã hội

  • Ý nghĩa và tầm ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn:

  • Đối tượng được trợ giúp của cá nhân, dự án và tổ chức.

  • Độ lan tỏa từ sự trợ giúp này.

  • Đồng ý tham gia vào danh sách bình chọn