Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ

Hoi My orange.png

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ là tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký theo luật pháp Hoa Kỳ tại bang Massachusetts và được Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ công nhận từ năm 2013.

Khởi đầu với 18 thành viên chủ chốt, Hội đã phát triển một cách nhanh chóng. Sau 8 năm thành lập, Hội có 19 Hội Thành viên và hàng nghìn thành viên nòng cốt trải dài ở 39 tiểu bang trên khắp nước Mỹ.

TÔN CHỈ VÀ MỤC TIÊU

“Xây dựng cộng đồng Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở Mỹ thành một cộng đồng gắn kết, tương trợ lẫn nhau. Qua đó, giúp đỡ từng cá nhân có thể đạt mục tiêu của mình một cách tốt nhất và có những đóng góp tích cực cho xã hội, nhất là sự phát triển của Việt Nam.”

HOÀN CẢNH VÀ LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Hiện nay có gần 30,000 sinh viên đang theo học tại Mỹ và có hàng chục nghìn người đã từng du học tại Mỹ hiện đang làm việc tại Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Do đó, việc chia sẻ thông tin, kết nối các nguồn lực để chung tay tạo ra các hoạt động có ích cho du học sinh nói riêng, cả xã hội nói chung là nhu cầu của rất nhiều người thuộc các nhóm đối tượng nêu trên (gọi chung là thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ).


Từ trước 2013, hoạt động của thanh niên – sinh viên Việt Nam trên toàn nước Mỹ trải rộng 6 múi giờ đã rất sôi động. Nhiều nơi đã có các Hội hoạt động mạnh mẽ như: Boston, California, Colorado, DC, Hawaii, Indiana, Missouri, Philadelphia v.v. Hơn thế, cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, ở trong nước, đội ngũ đông đảo những người đã từng là du học sinh tại Hoa Kỳ cũng có những hoạt động rất thiết thực.

Tuy nhiên, hoạt động của thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ trước 2013 đang giới hạn trong từng vùng riêng lẻ, thiếu tính kết nối rộng khắp và đặc biệt là chưa có sự kết nối mật thiết với đội ngũ những người đã từ du học ở Hoa Kỳ. Một hạn chế nữa đó là việc tìm các nguồn lực hỗ trợ cũng như tính lan toả ảnh hưởng của các hoạt động nói trên tới đông đảo Thanh Niên - Sinh Viên Việt Nam chưa được như mong muốn.

Tập hợp được sức mạnh tổng thể của toàn thể thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm tổ chức các hoạt động hữu ích cho từng cá nhân nói riêng, cộng đồng du học sinh và Việt Nam nói chung là điều vô cùng cần thiết. Do vậy, để đại điện và kết nối một cách hiệu quả hơn thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, các hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở những khu vực khác nhau trên toàn nước Mỹ và Việt Nam cùng nhau thành lập Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ kể từ ngày 01/06/2013, với tôn chỉ hoạt động là: “Xây dựng cộng đồng TNSV Việt Nam ở Mỹ thành một cộng đồng gắn kết, tương trợ lẫn nhau. Qua đó, giúp đỡ từng cá nhân có thể đạt mục tiêu của mình một cách tốt nhất và có những đóng góp tích cực cho xã hội, nhất là sự phát triển của Việt Nam.”