CÁC DIỄN GIẢ HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP ONLINE

Diễn giả Panel Technology

%%Sau này add hình ảnh speaker + tên + title và add link dẫn đến profile của người đó vào trong ảnh%%

Diễn giả Panel Business

Diễn giả Panel STEM and Academia

Diễn giả Panel Technology

%%Sau này add hình ảnh speaker + tên + title và add link dẫn đến profile của người đó vào trong ảnh%%

Diễn giả Panel Business

CÁC DIỄN GIẢ HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP ONLINE

Diễn giả Panel Technology

%%Sau này add hình ảnh speaker + tên + title và add link dẫn đến profile của người đó vào trong ảnh%%

IMG-0709.jpg

HIẾU NGUYỄN

CHỦ TỊCH HỘI TNSV VIỆT NAM TẠI NEW YORK

thinh nguyen.jpg

THỊNH NGUYỄN

CHỦ TỊCH HỘI TNSV VIỆT NAM TẠI TEXAS

172737102_4640036966012508_5977198328856823538_n.jpg

NGUYÊN TRẦN

CHỦ TỊCH HỘI TNSV VIỆT NAM TẠI CHICAGO

Diễn giả Panel Business

Diễn giả Panel STEM and Academia