ONLINE PANEL DISCUSSION

68758145_2324596154329147_5165043381436416000_n.jpg

Business Panel


Business Panel là nơi mà những người tham gia được lắng nghe chia sẻ về những biến động và xu hướng phát triển trong thị trường tài chính, kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19. Business Panel cũng đem đến những góc nhìn đa chiều từ các khách mời ở nhiều lĩnh vực và thị trường khác nhau.